Правове виховання старших дошкільнят

Правове виховання - важлива складова становлення загально розвиненої особистості зі сформованими моральними та громадянськими якостями. Одне із завданьце створення умов для розвитку правової компетентності дітей, ознайомлення їх не лише з правами, а й з обов′язками – загальнолюдськими та національними.Система виховання й освіти молодого покоління дедалі більше орієнтується на гуманізацію, прищеплення маленьким громадянам загальнолюдських і національних цінностей, покладених в основу прав людини. Починати формувати правову культуру особистості необхідно саме з дошкільного віку. Педагог має озброїти дитину насамперед умінням жити, сприймати життя і цілісності, піклуватися про формування гуманної особистості на основі знання своїх прав і свобод, поваги до прав і обов′язків інших людей, а також відповідального ставлення до виконання своїх обов′язків як добропорядного члена суспільства, громадянина України. Виходячи с положень Конвенції ООН про права дитини від 27.02.1991 р. та спираючись на Базовий компонент дошкільної освіти в Україні.Обираючи форми та методи роботи з дітьми старшого дошкільного віку, необхідно зважати не тільки на специфіку дошкільного закладу, але й на інтелектуальні, психолого – педагогічні особливості старших дошкільнят, а також на їхні індивідуальні характеристики.

Потрібно :

- Сприяти розумінню дітьми своїх прав, свобод та обов»язків, свідомому відповідальному ставленню до них.

- Формувати у дітей правові почуття: гідності, впевненості у собі та у своїх силах.

- Розширювати етичні уявлення про добро, чесність, справедливість,щирість. Дати дітям знання про добро та зло як протилежні категорії людського буття.

- Розвивати самосвідомість дитини, формувати інтерес до життя.

- Виховувати у дітей риси характеру, відповідно до загальнолюдських моральних цінностей: порядність, скромність, доброзичливість, чесність,самостійність, відповідальність, наполегливість у досягненні мети, чуйність, почуття обов′язку.

- Формувати уявлення про сім′ю, рід родовід. Виховувати шанобливе ставлення до рідних.

- Виховувати любов до рідного краю. Розширювати уявлення дітей про Батьківщину.

- Розвивати інтерес до різних професій.

- Формувати свідоме ставлення до своїх обов′язків у дошкільному закладі та сім′ї. Виховувати почуття відповідальності за доручену справу.

- Дати дітям знання про культуру спілкування , формувати вміння правильно поводитися у колективі з однолітками та з незнайомими людьми.

- Виховувати вміння знаходити компроміс при розв′язанні конфліктних ситуацій.

«Право на життя». «Право на ім′я» «Право на харчування». «Право на житло». «Право на сім′ю».«Право на відпочинок». «Право на власну думку».

«Право на захист від фізичного та психологічного насилля». «Право на освіту».

«Право на життя». Формувати у дітей поняття про життя –як найвищу цінність. Розповідати про здоров′я –як найважливішу умову щасливого життя, та про покликання людини – творити добро на землі .Виховувати бажання берегти своє здоров′я та піклуватися про здоров′я близьких людей, та робити добрі справи. Закріплювати знання правил безпеки життєдіяльності в побуті, на вулиці, вдома. Ознайомити дітей з основним законом Конституції України : « Кожна людина має невід′ємне право на життя. Ніхто не має права позбавити когось життя, Обов′язок держави – захищати життя людини. Кожен має право захищати своє життя і здоров′я, життя і здоров′я інших людей від протиправних дій іншого».

«Право на ім′я». Формування уявлення дітей про те що кожна людина має право на ім′я. Дати знання про значення імен для спілкування, можливими варіантами імен ( пестливі форми). Формувати уявлення про основний документ – паспорт та дати зміст поняття «автопортрет». Учити дітей називати дату свого народження, імена та по батькові своїх тата і мами.

«Право на харчування». Дати дітям знання про харчування – як основний спосіб підтримування здоров′я людини та її життя, про вітаміни, їх вплив на організм людини та продукти, в яких вони містяться. Розкрити зміст понять «режим харчування», та «культура харчування». Розповісти дітям про шкідливі для здоров′я людини продукти харчування, про лікарські та отруйні рослини. Розширювати знання про професії: кухар, продавець, лікар, водій, фермер.

«Право на житло». Дати дітям знання про різні види житла: за призначенням, кількістю поверхів, за матеріалами. Вчити розуміти роль житла, важливість підтримки в ньому чистоти, порядку. Розкрити поняття «економія». Розширити знання про професії : сантехник, електрик, зварник, штукатур, маляр, муляр, монтажник, дизайнер. Виховувати бажання підтримувати чистоту та порядок в кімнаті, складаючи речі на свої місця.

« Право на сім′ю». Ознайомити дітей з поняттями « сім′я», «родина», «рідня», «родовід». Формувати уявлення дітей про те, що в кожної людини є батьки, а в них - свої батьки, дідусь, бабуся, прадід і пробабуся. Розповідати дітям про обов′язки членів родини. Формувати усвідомлення сенсу родинних взаємин. Виховувати любов до батьків, свого роду, пошану до своїх предків, гордість за досягнення та результати праці близьких, інтерес до сімейних традицій.

«Право на відпочинок». Дати знання дітям про те, що кожна людини ( і дорослий і дитина) має право на відпочинок. Розповісти про різні види відпочинку. Ознайомити з правилами, яких необхідно дотримуватись під час будь – якого відпочинку. Стимулювати дитячу творчість. Проводити екскурсії в природу .

«Право на власну думку». Формувати у дітей логічне мислення як необхідний засіб освоєння навколищньої дійсності. Вчити орієнтуватися у просторі, відчувати рух, характеристики часу, розуміти основні закони буття: зміну дня і ночі, світла і темряви і таке інше. Вчити дітей критично оцінювати діх та судження дорослих і однолітків, розмірковувати, обґрунтовувати, доводити і відстоювати правильність свого міркування. Формувати бажання знаходити свої шляхи розв′язання завдань та проблемних ситуацій.

«Право на захист від фізичного та психологічного насильства». Пояснити дітям значення слів: доброта, щирість, відвертість, жорстокість, пригнічення, біль, образа. Вчити оцінювати стилі поведінки людей, відрізняти жорстоке поводження з дітьми від гуманного й засуджувати його. Розповісти дітям, як треба діяти в разі небезпечної ситуації, вивчити з ними номери телефонів міліції, пожежників, швидкої допомоги. Виховувати відповідальність за свої вчинки, вміння контролювати себе, дотримуватись у взаєминах з людьми моральних норм і правил. Формувати у дітей вміння пропонувати, надавати і приймати допомогу, лікуватися, стримувати свою агресивність, визначати чесноти інших, вибачатися, виходити з конфліктної ситуації, поступатися, виявляти гнучкість, послідовність в діях.

« Право на освіту». Дати дітям знання про те, що кожна людина має право на освіту, вибір навчального закладу за інтересами та уподобаннями. Розповісти про різні види навчальних закладів. Розкрити зміст понять: «знання», «уміння», « старанність», «відповідальність». Ознайомити дітей з букварем, дати уявлення про шкільне приладдя та його призначення. Виховувати інтерес до навчання в школі.

Пропонуються такі форми роботи:

інтегровані заняття - з розвитку мовлення та ознайомлення з навколишнім середовищем, з математики та художньої літератури;

• образотворча діяльність ( малювання, аплікація) та організація виставок дитячих робіт;

• бесіди, розповіді педагога;

• екскурсії в природу та на роботу до батьків;

• фізкультурні свята і розваги;

• музичні свята і розваги;

• драматизація казок;

• проекти – казки та проект дослідницької роботи з дітьми.

Кiлькiсть переглядiв: 391

Коментарi

  • Елена

    2015-11-13 18:50:09

    Помимо прав должны быть и обязанности.......

  • Елена

    2015-11-13 18:48:52

    Помимо прав должны быть и обязанности....