Медична сестра дошкільного закладу:

Кульбачук Марина Вікторівна

фото медсестри

Обов'язки медсестри ДНЗ

Медичне забезпечення вихованців дитячих дошкільних освітніх установ здійснюють лікарі, які перебувають у штаті дитячої поліклініки та середній медичний персонал, що складається в штаті ДНЗ, які поряд з адміністрацією установи несуть відповідальність за здоров'я, фізичний розвиток дітей, проведення лікувально-профілактичних заходів, дотримання санітарно-гігієнічних норм , режиму дня і якість харчування.

Завідувачі відділеннями організації допомоги дітям і підліткам в освітніх закладах здійснюють керівництво роботою цих установ по всіх розділах охорони здоров'я дітей, у тому числі і по диспансеризації, відповідно до наявних інструктивними матеріалами. Лікарем складається графік роботи в ДНЗ, який узгоджується із завідуючою ДДУ і затверджується головним лікарем дитячої поліклініки.
Щоденна робота з підтримки здоров'я дітей в ДНЗ складається з періодичного особистого контролю за санітарно-протиепідемічним режимом, гігієнічними і закаливающими заходами, огляду всіх новоприбулих дітей і повернулися після хвороби, розподіл дітей за групами з призначенням їм режиму дня з урахуванням віку і здоров'я, своєчасного проведення профілактичних щеплень, контролю харчування зі складанням та впровадженням 10-денного меню, індивідуального для різних груп дітей з урахуванням здоров'я і віку, ведення освітніх програм для батьків.
Медична сестра - представник середньої медичної ланки. Це помічник лікаря в лікувально-профілактичних, дитячих дошкільних і шкільних закладах. На посаду медичної сестри призначають осіб, які закінчили медичні училища з терміном навчання не менше 2 років і отримали свідоцтво про присвоєння їм кваліфікації медичної сестри. Медичними сестрами можуть працювати студенти медичного інституту, які успішно закінчили три курси денного навчання.
Обов'язки медичної сестри дитячих освітніх установ складні і різноманітні, тому вони вимагають серйозних професійних навичок (Таблиця № 1).
Таблиця № 1
Функціональні обов'язки медичних працівників, обслуговуючих дітей в освітніх установах

Види діяльності План спостережень
1. Первинна профілактика
1.1. Контроль за санітарно-гігієнічними умовами в ДДУ
1.2. Контроль та надання методичної допомоги в організації навчально-виховного процесу:
· Участь у складанні навчального розкладу,
· Складання режиму дня і занять
Постійно
1 раз на місяць
2. Харчування:
· Контроль за станом фактичного харчування і аналіз якості харчування,
· Санітарно-гігієнічний стан харчоблоку,
· Складання меню,
· Бракеражу готової продукції,
· Контроль за виконанням натуральних норм
постійно
3. Фізичне виховання:
· Здійснення контролю за організацією фізичного виховання, загартовуватися
· Розподіл на медичні групи для занять фізичною культурою
· Оцінка фізичної підготовленості дітей
Аналіз ефективності фіз.воспітанія
1 раз на місяць
4. Гігієнічне виховання в дитячому колективі:
· Рекомендації з організації та проведення гігієнічного виховання,формування навичок здорового способу життя, профілактики ВІЛ-інфекції,
· Організація заходів з профілактики короткозорості, карієсу, порушень постави,
Контроль за гігієнічним вихованням.
постійно
5. Імунопрофілактика:
· Вакцинація,
· Контроль за станом здоров'я після щеплення, реєстрація місцевої та загальної реакції на щеплення.
За планом вакцинації постійно
6. Заходи щодо забезпечення адаптації в освітньому закладі:
· Контроль за перебігом медико-педагогічечкой корекції,
· Проведення медико-педагогічних заходів щодо формування функціональної готовності до навчання
· Рекомендації з адаптації та її корекції (спільно з педагогом)
Постійно
1 раз на рік
7. Ведення документації (медична форма на дитину, виписки і довідки для лікувально-профілактичних установ, військкоматів, літніх оздоровчих установ, інш.) Постійно
8. Диспансеризація:
· Проведення (спільно з педагогом) скринінг тестів з виявлення відхилень у стані здоров'я, оцінка фізичної підготовленості дітей,
· Рекомендації педагогічному персоналу з корекції відхилень у стані здоров'я,
· Проведення призначених оздоровчих заходів та контроль за їх виконанням в освітніх установах
1 раз на рік
Постійно
постійно
9. Ведення документації постійно

Примітка: · Медична допомога дошкільникам безпосередньо в освітній установі здійснюється середнім медичним персоналом, які мають спеціальну підготовку з організації профілактичної та оздоровчої роботи, · Диспансерне спостереження за дітьми, що мають хронічні захворювання, здійснюється лікувально-профілактичним закладом, · Медичне забезпечення дітей здійснюється за діючими нормативними документами, · Медичні працівники спільно з педагогічним колективом беруть безпосередню участь у заходах з охорони здоров'я дітей, · Медичні працівники, зайняті медичним забезпеченням дітей в організованих колективах, можуть залучатися до участі у проведенні літньої оздоровчої компанії, в т.ч. з виїздом у заміські установи. Медична сестра спостерігає за чистотою, тишею і порядком у приміщеннях; навчає дітей та їх батьків правилам особистої гігієни; стежить за харчуванням дітей, бере участь у санітарно-просвітницькій роботі. В обов'язки медичної сестри входить контроль за харчуванням дітей, а при необхідності і особисту участь в роздачі їжі, годування дітей молодшого віку; контроль за продуктами та їх правильним зберіганням. Медична сестра відповідає за зразкове утримання медичного пункту, справний стан медичного і господарського інвентарю; дотримується правил зберігання лікарських засобів; встановлює вимоги на лікарські засоби; перев'язувальні матеріали та предмети догляду за дітьми. Медична сестра проводить огляд шкіри і волосистої частини голови дитини для виключення інфекційних захворювань та педикульозу. В її обов'язки входить ознайомлення новоприбулих дітей з правилами внутрішнього розпорядку, режимом дня та правилами особистої гігієни.

Кiлькiсть переглядiв: 4406

Коментарi