Адміністрація навчального закладу

Завідувач дошкільним навчальним закладом (ясла-садком) №2"Іскорка"

Казаріна

Любов Василівна

(10.02.1959 р.н.)

/Files/images/DSCN1401_cr.jpg

Закінчила Глухівський державний педагогічний інститут імені Сергєєва-Ценського у 1995 році за спеціальністю «Педагогіка та психологія (дошкільна)»; здобула кваліфікацію спеціаліста «Викладач дошкільної педагогіки та психології, вихователь»;

з 2002 року - завідувач в дошкільному навчальному закладі №2 „Іскорка”.

Станом на 01.09.2013 року - педагогічний стаж – 31 рік; на керівній посаді – 11 років.

На сьогодні Казаріна Любов Василівна очолює колектив з 50 осіб.

Наказ Василя Сухомлинського про віру в талант і творчі сили кожного вихованця лягли в загальну концепцію організації освітнього процесу в закладі. Саме тому, щоденне завдання педагогічного колективу, на думку завідувача Казаріної Л.В. є – створення розвивальних умов для вивільнення творчих здібностей дошкільнят.

Головним принципом її роботи є переконання в тому, що «Діти повинні жити у світі краси, гри, казки, музики, малюнка, фантазії, творчості".

Головне кредо:"Виховання всебічно-розвиненої особистості сьогодні - успіх України завтра і в майбутньому".Вихователь-методист дошкільного начального закладу №2 "Іскорка"

Макаренко

Оксана Олександрівна

(19.06.1970 р. н.)

=

Закінчила Глухівський державний педагогічний університет у 2008 році за спеціальністю «Дошкільне виховання»; здобула кваліфікацію спеціаліста «Вихователь дошкільного закладу. Організатор дошкільної освіти».

В дошкільному навчальному закладі № 2 "Іскорка" працює з 03.09.2003 року.

Загальний трудовий стаж - 23 роки, педагогічний -17 років, з них на посаді вихователя-методиста - 3 роки

Спеціаліст першої категорії;

Методист – політ думок у безхмар’я до висот.

Це – професія душі і скарбниця знань усіх.

Методист – учитель, друг і порадник всім навкруг.

Біля нього стільки світла, що творчість квітами розквітла.

Методист – це в серці стук, працьовитість вмілих рук.

Це методики криниця і майстерності крамниця.

Життєве кредо

Візьміть чашу терпіння, налийте туди повне серце любові, вкиньте дві пригорщі щедрості, хлюпніть гумору, посипте добром, додайте якомога більше віри - і все те добре перемішайте. Потім намастіть на шматок відпущеного вам життя і пропонуйте всім, кого зустрінете на своєму шляху.

Ш.О.Амонашвілі

Професійне кредо

Учитель живе до тих пір, доки вчиться; як тільки він перестає вчитись, у ньому вмирає учитель.

К.Д.Ушинський

За час роботи в дошкільному закладі зарекомендувала себе як професійно компетентний педагог. Вихователь – методист виявляє високий рівень теоретичної підготовки, проявляє ґрунтовну професійну компетентність, досконало володіє педагогічним інструментарієм, забезпечує належну результативність, якість своєї праці, організовує освітньо-виховний процес відповідно до сучасних методичних вимог.

Оксана Олександрівна здійснює методичне забезпечення та контролює всю систему навчально-виховної роботи дошкільного закладу. Виконуючи нормативно-правові документи в галузі дошкільної освіти скеровує свою діяльність на якісне впровадження в умовах дитсадка Базового компоненту дошкільної освіти.

Педагог постійно направляє свої зусилля на створення розвивального предметного середовища, умов для реалізації принципів гуманізації виховання, розвиваючого навчання, оптимізації та вдосконалення планування навчально-виховного процесу.

Оксана Олександрівна якісно організовує роботу методичного кабінету дошкільного закладу, нею зібрано та систематизовано необхідні нормативно-правові та інструктивно-методичні матеріали, відповідно до яких базується діяльність методичної служби ДНЗ; укомплектовано папки по наданню різнобічної консультативної допомоги вихователям; зібрано цикл консультацій для батьків вихованців; систематизовано матеріали щодо організації літнього оздоровлення дошкільників, підготовки старших дошкільнят до навчання в школі; накопичено матеріал до тематичних папок: «Наступність між дошкільною і шкільною ланками освіти», «Організація та створення розвивального середовища в дошкільному закладі», «Правове виховання дошкільників»; розроблено методичні рекомендації: «Тематичне вивчення освітньо-виховного процесу з трудового виховання, креативного розвитку дошкільнят, з безпеки життєдіяльності у дошкільному закладі», «Організація життєво-розвивального простору в ДНЗ».

Оксана Олександрівна забезпечує якісне проведення педагогічних рад, та семінарів виносить на їх розгляд актуальні питання виховання та навчання дітей, забезпечує підготовку необхідних матеріалів, стежить за виконанням прийнятих рішень. Враховуючи вимоги щодо осучаснення форм методичної роботи, вихователь – методист впроваджує в практику роботи нетрадиційні інтерактивні форми роботи з педагогами, зокрема, ділові ігри, педагогічні тренінги, тестування, жваві диспути, методичні посиденьки, групові конкурси і т.д. Контролює діяльність творчої групи вихователів ДНЗ, надає консультативну теоретичну та практичну допомогу в її роботі. Велику увагу приділяє самоосвіті педагогів закладу та їх інноваційній діяльності. Здійснює підготовку вихователів до участі у міських масових заходах: конкурсах, виставках, методичних об’єднаннях, фестивалях, декадах педінновацій.

Займається активним вивченням передового педагогічного досвіду роботи вихователів дошкільного закладу, надає теоретичну та практичну допомогу у систематизації, узагальненні та оформленні матеріалів досвіду. Узагальнила на рівні ДНЗ досвід вихователів щодо інноваційної діяльності у зображувальній діяльності «Всі техніки стають в нагоді» (2013 рік), та формування трудових навичок і ранньої профорієнтації дошкільнят «Бджола мала, але й та працює» (2014 рік). Діяльність вихователя – методиста направлена на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вихователя, на узагальнення і розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу вцілому. Про це свідчить те, що вихователі закладу вже третій рік займають призові місця у конкурсі «Моє краще заняття». Шість керівників гуртків під керівництвом вихователя-методиста склали власні програми гурткової роботи. Чотири з них увійшли до обласної картотеки передового педагогічного досвіду. ЇЇ зусилля спрямовані на створення позитивної атмосфери довіри, взаємопорозуміння та доброзичливості між колегами.

Макаренко О.О. постійно працює над підвищенням свого професійного рівня, завжди серйозно і відповідально ставиться до покладених на неї обов’язків та доручень. Здатна організовувати процеси, створювати умови для досягнення бажаних результатів. Свідком цьому став міський семінар завідуючих, вихователів – методистів, заступників директорів НВК на базі ДНЗ №2 «Іскорка» з теми «Безпека життєдіяльності крізь призму вимог Базового компоненту дошкільної освіти в Україні». Спроможнаорганізовувати та проводити процедури контролю, визначає критеріальну основу оцінювання.

У своїй роботі використовує інформаційно-комунікаційних технології, орієнтується в інформаційному просторі, володіє й оперує інформацією відповідно до потреб ринку праці; застосовує інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності та повсякденному житті, раціональне використовує комп'ютер й комп'ютерні засоби при розв'язуванні задач, пов'язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням та обміном;будує інформаційні моделі й досліджує їх за допомогою засобів ІКТ. Самостійно створила власний сайт дошкільного закладу.

Вимоглива до себе та до інших, чесна, совісна, щира, гуманна, добра, чуйна, активна, наполеглива, працелюбна, креативна, ініціативна, комунікабельна, самостійна, здатна до рефлексії, тактовна.

Оксана Олександрівна талановитий організатор, творча особистість і суспільно активна людина.

Труд вихователя-методиста неодноразово відзначався грамотами і подяками Управління освіти і міського голови.

Кiлькiсть переглядiв: 465

Коментарi