Тренінг "Назустріч змінам"

2019-10-24

Тренінг для виховання позитивного ставлення до іновацій провела вихователь-методист Макаренко О.О.

ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ ЗРІЛОСТІ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

В даний час педагогічні колективи ЗДО інтенсивно впроваджують в роботу різні типи інноваційних технологій. Тому основне завдання педагогів дошкільного закладу – вибрати методи і форми організації роботи з дітьми, інноваційні педагогічні технології, які оптимально відповідають поставленій меті повноцінного розвитку особистості. Сучасні педагогічні технології в дошкільній освіті спрямовані на реалізацію державних стандартів дошкільної освіти. Взаємодія всіх суб’єктів відкритого освітнього простору (діти, співробітники, батьки) ЗДО здійснюється на основі сучасних освітніх технологій. 20 Число сучасних технологій постійно поширюються та з досвіду роботи відзначила би такі технології, які найбільш впливають на формування емоційної зрілості дошкільника та його становлення в сучасному суспільстві. Привертаю увагу до ігрової та особистісно – орієнтованої технології. Ігрова технологія будується як цілісне утворення, що охоплює певну частину навчального процесу та об’єднане загальним змістом, сюжетом, персонажем. У неї включаються послідовно: • ігри та вправи, що формують уміння виділяти основні, характерні ознаки предметів, порівнювати, зіставляти їх; • групи ігор на узагальнення предметів за певними ознаками; • групи ігор, в процесі яких у дошкільнят розвивається вміння відрізняти реальні явища від нереальних; • групи ігор, які виховують вміння володіти собою, швидкість реакції на слово, фонематичний слух, кмітливість і ін. Складання ігрових технологій з окремих ігор і елементів - турбота кожного вихователя. Навчання у формі гри може і повинно бути цікавим, але не розважальним. Для реалізації такого підходу необхідно, щоб освітні технології, що розробляються для навчання дошкільників, містили чітко позначену систему ігрових завдань і різних ігор з тим щоб, використовуючи цю систему, педагог міг бути впевненим в тому, що в результаті він отримає гарантований рівень засвоєння дитиною того чи іншого предметного змісту. Безумовно, цей рівень досягнень дитини повинен діагностуватися, а використана педагогом технологія повинна забезпечувати цю діагностику відповідними матеріалами. У діяльності за допомогою ігрових технологій у дітей розвиваються мислення, пам’ять, сприйняття, увага, уява. Особистісно – орієнтовані технології ставлять у центр всієї системи дошкільної освіти особистість дитини, забезпечення комфортних умов в сім’ї та дошкільному закладі, безконфліктних і безпечних умов її розвитку, реалізація наявних природних потенціалів. Особистісно-орієнтована технологія реалізується в розвиваючому середовищі, що відповідає вимогам змісту нових освітніх програм. Відзначають спроби створення умов особистісно-орієнтованих взаємодій з дітьми в розвиваючому просторі, що дозволяє дитині проявити власну активність, найбільш повно реалізувати себе. Однак, сьогоднішня ситуація в дошкільних установах не завжди дозволяє говорити про те, що педагоги повністю реалізують ідеї особистісно-орієнтованих технологій, а саме надання можливості дітям самореалізації в грі, режим життя перевантажений різними заняттями, на гру залишається мало часу. В рамках особистісно-орієнтованих технологій самостійними напрямками виділяються: • гуманно-особистісні технології, що відрізняються своєю гуманістичної сутністю психолого-терапевтичної спрямованістю на надання допомоги дитині з ослабленим здоров’ям в період адаптації до умов дошкільного закладу. Дану технологію добре реалізувати в нових дошкільних установах, де є кімнати психологічного розвантаження - це м’які меблі, багато рослин, що прикрашають приміщення, іграшки, що сприяють індивідуальним іграм, обладнання для індивідуальних занять. Музичний і фізкультурний зали, кабінети доліковування (після хвороби), приміщення з екологічного розвитку дошкільника і продуктивної діяльності, де діти можуть обрати собі заняття за інтересом. Все це сприяє всебічному повазі і любові до дитини, віру в творчі сили, тут немає примусу. Як правило, в подібних дошкільних установах діти спокійні, поступливі, не конфліктні. • Технологія співробітництва реалізує принцип демократизації дошкільної освіти, рівність у відносинах педагога з дитиною, партнерство в системі взаємовідносин «Дорослий – дитина». Педагог і діти створюють умови розвивального середовища, виготовляють посібники, іграшки, подарунки до свят. Спільно визначають різноманітну творчу діяльність (ігри, праця, концерти, свята, розваги). Сутність технологічного освітньо – виховного процесу конструюється на основі заданих вихідних установок: соціальне замовлення (батьки, суспільство), освітні орієнтири, цілі і зміст освіти. Ці вихідні установки повинні конкретизувати сучасні підходи до оцінки досягнень дошкільнят, а також створювати умови для індивідуальних і диференційованих завдань. Виявлення темпів розвитку дозволяє вихователю підтримувати кожну дитину на його рівні розвитку. Таким чином, специфіка технологічного підходу полягає в тому, щоб виховно-освітній процес повинен гарантувати досягнення поставлених цілей. Відповідно до цього в технологічному підході до навчання виділяються:  постановка цілей та їх максимальне уточнення (виховання і навчання з орієнтацією на досягнення результату;  підготовка методичних посібників (демонстраційний і роздатковий) відповідно до навчальних цілей і завдань;  оцінка актуального розвитку дошкільника, корекція відхилень, спрямована на досягнення цілей;  заключна оцінка результату - рівень розвитку дошкільника. Особистісно–орієнтовані технології ґрунтуються на демократичному підході, де панує атмосфера любові, турботи, співпраці, що сприяє гармонічному розвитку дошкільника.

Кiлькiсть переглядiв: 41

Коментарi