Освітня діяльність 2019-2020н.р.

Функціонування дошкільної освіти у 2019-2020 н.р. регламентується законодавчо-нормативними документами, що визначають мету, завдання, зміст дошкільної освіти і регулюють діяльність дошкільних навчальних закладів, зокрема:

· Конституція України

· Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття)

· Закон України "Про освіту"

· Конвенція «Про права дитини» (1991р.)

· Закон України "Про дошкільну освіту"

· Закон України "Про охорону дитинства»

· Поло­ження про дошкільний навчальний заклад, затвердже­ним постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. №305,

· Концепція Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року. Схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010р. №1721-р.

· Типове положення про атестацію педагогічних працівників. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010р. №930.

· Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу. Затверджено Наказом Мон України від 09.11.2010 р. №1070.

· «Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України».

· Примірне положенням про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 26.04.2011 року №398. Наказ МОН України від 02.08.2005 № 458.

· Примірне положення про консультаційний центр для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються в умовах сім'ї. Від 30.06.2011р. №714.

Ø наказами Міністерства освіти і на­уки молоді та спорту України:

- від 24.04.2003 р. № 257 "Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу";

- від 28.10.2008 р. №985 "Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах";

- від 30.06.2011р. №714 «Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються в умовах сім'ї»

- від 25.04. 2012 №721/519/92 «Про проведення Тижнів знань з основ безпеки життєдіяльності у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах України» (від 25.04. 2012 №721/519/92)

Ø Наказом Державної інспекції навчальних закладів України:

- «Типова програма комплексної перевірки дошкільного навчального закладу (від 04,07.2012 №27-а)»

Ø інструктивно-методичними лис­тами:

- «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році». Додаток до листа МОНмолодьспорту України від 21.05.2012 р. №1/9 -388.

- Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу. Методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України (додаток до листа від 16.08.2010 №1/9-563.)

- «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі». Лист Міністерства освіти і науки України від 27.08.2004 № 1/9-438.

- Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному закладі. Методичні рекомендації інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України.

- "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах" (від 17.08.2005 р. №1/9-431),

- "Про режим роботи дошкіль­них навчальних закладів" (від 24.01.2007 р. №1/9-36),

- "Про організацію обліку дітей дошкільного віку" (від 07.05.2007 р. № 1/9-263),

- "Про систему роботи з діть­ми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади" (від 04.10.2007 р. №1/9-583),

- "Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів" (від 27.11.2007 р. №1/9-711),

- "Про здійснення соціально-педагогічного патронату" (від 17.12.2008 р. №1/9-811).

- «Про планування роботи в дошкільних закладах» (від 03.07.2009 р. № 1/9-455)

- «Щодо порядку розроблення програм для дошкільних навчальних закладів» (від 27.05.2010 р. №1/9-369)

- «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні навчальні заклади». Інструктивно-методичний лист МОН України від 18.12.2000 № 1/9-510.

- «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах». Інструктивно-методичний лист МОН України від 17.03.2006 № 1/9/-153.

- «Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу» Лист МОН України від 25.05.2011 № 1/9/-389.

- «Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку у дошкільних навчальних закладах». Лист МОН України від 21.07.2011 № 1/9/-552.

- «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах» Лист МОН України від 29.07.2011 № 1/9/-577.

- «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку», Інструктивно-методичні рекомендації МОН України від 19.08.2011 № 1/9/-634.

- «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період». Додаток до листа МОНмолодьспорту України від 16.03.2012 р. №1/9 -198. Інтруктивно-методичні рекомендації.

- «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період». Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. №1/9-413. Від 28.05.2012.- «Про підготовку та проведення Всеукраїнського Дня дошкілля». Лист МОНмолодьспорту України від 25,04,2012 р. за №1/9-317

Зміст дошкільної освіти в межах Базового компоненту в ДНЗ №2

на 2019-2020 навчальний рік буде визначатись:

· Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), Затверджений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 615 від 22,05, 2012 р.

· Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Дитина», схвалену колегією МОН України 08.12.2010 року та затверджену наказом МОН України.

· Додатковими програмами:

– Парціальною програмою «Кольорові долоньки», автор Ликова І.О.;

· Методичними розробками за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Дитина»

  1. «Базовий компонент дошкільної освіти в Україні». -2012.
  2. «Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні». -2003
  3. Кононко О. Виховуємо соціально компетентного дошкільника. – Київ. Світич.2009р.
  4. Гончаренко А.М. Розвиток мовленнєвої компетентності старших дошкільників. Київ. Світич.2009р.
  5. Старченко В.А. Формування логіко-математичної компетентності у старших дошкільників. Київ. Світич.2009р.
  6. Терещенко О.П. Розвиток творчості старшого дошкільника в образотворчій діяльності. Київ. Світич.2009р.
  7. Плохій З. Формуємо екологічну компетентність молодшого дошкільника. Київ. Світич.2009р.
  8. Вакуленко Н., Гураш Л.В. «Українська мозаїка» - книга для читання в дошкільному закладі та родинному колі.
  9. Журнальні статті фахових видань щодо видів і форм планування

НаливайкоО. Деуля І.,Пугуль Л. Блочно-тематичне планування організації життєдіяльності дітей середньої групи. // Дошкільне виховання. – 2009. - №1. – С. – 14 – 20. м. Суми);

· Лабоя Н. Тематичний блок занять. // Палітра педагога. – 2009. - №2. – С. – 9 – 15. (Рівенська область, Здолбунів);

· Лабоя Н. До розвитку шляхом інтеграції. // Дошкільне виховання. – 2009. – №3. – С. – 6 – 8. (Рівенська область, Здолбунів);

· Ковальчук Л., Молибог Л. Блочно – тематичний принцип планування за новою Програмою. // Палітра педагога. – 2009. - №2. – С. – 16 – 21.(м. Суми);

· Ільєнко В. Планування за новою програмою. // Дошкільне виховання. – 2009.- №1.– С. – 14. (Ін-т інноваційних технологій);

· Програмно – методичне забезпечення педагогічного процесу з вихованцями ДНЗ. / План роботи Малої Академії педагогічних наук Черкаського району та шляхи його реалізації. М. Черкаси, 2009. – С. – 18 - 59. ( м. Черкаси);

· Кузьменко Л., Кривда В., Новіцька Л., Василенко І. // Палітра педагога. – 2009. - №1.– С. – 7 – 12. (м. Умань);

· Трусова О. Авторський підхід до планування. //Дошкільне виховання. – 2009. - №8. – С. – 6 – 8. ( м. Севастополь).

Кiлькiсть переглядiв: 447

Коментарi